Kết nối thông minh liên tục123


Công cụ dữ liệu dự phòng Secondsite cung cấp giải pháp khôi phục sự cố tức khắc, nhờ khả năng sao lưu dữ liệu trên thời gian thực. Có thể phục hồi, kích hoạt và đồng bộ một phần hoặc toàn bộ dữ liệu, khả năng truy cập môi trường ảo của bạn.

Kết nối thông minh liên tục123

Công nghệ đám mây hàng đầu


Việc tận dụng tối đa nền tảng của VMware, cho phép chúng tôi cung cấp đến khách hàng mức độ dịch vụ doanh nghiệp với các tính năng như vMotion, HA, Fault Tolerance và DRS.
Công nghệ đám mây hàng đầu

Hạ tầng thiết bị doanh nghiệp


Tpcloud sử dụng thiết bị đồng bộ, đạt tiêu chuẩn hàng đầu từ DELL/ EMC và Jupiter, tạo ra một môi trường mở rộng cho nền tảng doanh nghiệp.
Hạ tầng thiết bị doanh nghiệp

Tự động hóa


Tpcloud cung cấp dịch vụ đám mây đề cao tự động hoá, cho khách hàng quyền kiểm soát tối cao và tiết kiệm thời gian, nhân lực tốt nhất có thể.
Tự động hóa

Test


Test
Test