Bảo vệ dữ liệu thông minh


TPcloud cung cấp giải pháp lưu trữ thông minh cho dữ liệu ngày càng lớn của doanh nghiệp.
Bảo vệ dữ liệu thông minh
Lưu trữ, chuyển giao dữ liệu nhanh hơn.

TPcloud cung cấp "nhà kho" vô hạn cho dữ liệu lưu trữ của doanh nghiệp

Tái sử dụng vốn của bạn

Bạn dễ dàng có thể tăng giảm lưu lượng lưu trữ dữ liệu và cân đối mức chi phí theo nhu cầu thực tế.

An toàn ưu tiên hàng đầu

Dữ liệu của bạn luôn được kiểm soát trong suốt quá trình xử lý. TPcloud hỗ trợ sao lưu tự động và khắc phục sự cố tức khắc đảm bảo dữ liệu của bạn luôn an toàn.

Sản phẩm của chúng tôi


Dùng thử miễn phí


Dùng thử TPCloud Server trong 3 ngày với cấu hình 2 Core - 2 GB RAM - 100GB HDD + 60GB SSD
Dùng thử TP CDN miễn phí 100GB dung lượng trong vòng 30 ngày
Dùng thử ngay
Dùng thử miễn phí