Đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin hợp lý


TPcloud cung cấp giải pháp Private Cloud - dữ liệu đám mây riêng với quy mô doanh nghiệp , bao gồm: trung tâm dữ liệu, bảo mật và quản lý qui trình với chi phí hợp lý.
Đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin hợp lý
Bảo vệ dữ liệu quí giá

Dữ liệu doanh nghiệp của bạn sẽ được lưu trữ bảo mật trên đám mây TPcloud. Hồ sơ nhân viên, thông tin khách hàng, dữ liệu sản phẩm, .. tất cả đều được chúng tôi đảm bảo an toàn.

Hỗ trợ hiệu quả

Trung tâm cơ sở hạ tầng CNTT của bạn trong TPcloud, bạn sẽ không cần nhân viên dành thời gian cho việc bảo trì và sửa chữa thiết bị máy chủ.

Gắn kết nhân viên

Cho đổi dễ dàng qua mạng nội bộ chung, doanh nghiệp vừa loại bỏ phụ thuộc vào các công cụ giao tiếp bên ngoài vừa gắn kết công đồng nhận viên trong công ty.

Sản phẩm của chúng tôi


Dùng thử miễn phí


Dùng thử TPCloud Server trong 3 ngày với cấu hình 2 Core - 2 GB RAM - 100GB HDD + 60GB SSD
Dùng thử TP CDN miễn phí 100GB dung lượng trong vòng 30 ngày
Dùng thử ngay
Dùng thử miễn phí